Uztaro 34 (2000)

Emakumeen aldeko ekintza positiboen analisia

Egilea(k):
Mertxe Larrañaga Sarriegi
Jakintza-arloa:
Ekonomia
Orrialdeak:
3-13
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Aukera-berdintasuna ia herri guztiek onartzen duten hastapena da eta sexuaren araberako diskriminazioa legez debekatuta dago. Hala ere, eguneroko errealitateak erakusten digu emakumeek gizonek baino aukera gutxiago dituztela arlo askotan, eta bereziki ekonomikoan. Artikulu honen helburua emakumeen aldeko ekintza positiboak aztertzea da. Ikusiko dugu noiz jartzen diren martxan eta zergatik. Geldituko gara neurri horien aldekoek eta aurkakoek ematen dituzten arrazoietan. Saiatuko gara berdintasunerako politiken ibilbidean aurkitutako arazoak azpimarratzen ere. EAEko emakumeen aldeko politikak ere laburtuko ditugu baina horretarako Europara jotzea ezinbestekoa izango zaigu. Azkenik, neurri horien lorpen eta mugak azaltzen ahaleginduko gara.

 

The principle of equal opportunities is broadly accepted in most countries and gender discrimination is forbidden by law. Nevertheless, the everyday life shows that women have much less opportunities than men in most fields, including the economic one. This article’s main aim is to show the positive actions that are in favour of women. We will see when and why they are put into gear. We will delay over the reasons adduced by supporters and opponents of these actions. We’ll try also to underline the problems about the equality politics that have been found in there gait. We will sum up the politics that are in favour of women in Basque Country, but it will be necessary to refer to Europe. Finally we’ll endeavour to clarify the succes and the limitations of those actions.