Uztaro 21 (1997)

Masa-hedabideen efektuen inguruko zenbait xehetasun