Uztaro 83 (2012)

Batxilergoko euskarazko matematika-testuliburuen ezaugarriak eta bilakaera: 1970 - 2005

Laburpena:

Aztertutako testuliburuak hiru argitaletxetakoak dira: Anaya-Haritza, Edelvives-Ibaizabal eta Elhuyar. Batez ere, ondoko aldaketak gertatu dira Batxilergoko euskarazko matematika ikasliburugintzan: formatua eta liburuak ekoizteko baliabideak aldatu dira; erabilitako euskaran azkar egin da estandarizaziorako bidea; oso urriak izatetik mintzaira grafiko oparo bihurtzera igaro dira irudiak; oro har, erdarazkoaren kalitate-maila bera erdietsi du euskarazko matematika ikasliburugintzak 20 urtean.

    GAKO-HITZAK: Testuliburuak · Matematika · Batxilergoa.

Characteristics and evolution of high school textbooks of mathematics in Basque: 1970 - 2005

    The books analyzed correspond to the publishers: Anaya-Haritza, Edelvives-Ibaizabal and Elhuyar. Textbooks in Basque have evolved, especially in the following: in the format and the resources used in their production; the Basque language used in textbooks has tended towards a rapid standardization; to be textbooks with very few illustrations to use a rich graphical language; its market share has increased making that within 20 years Basque texts have become the same quality as those published in Spanish.

    KEY WORDS: Textbooks · Mathematics · Baccalaureate.