Uztaro 82 (2012)

Magnitude fisikoekin eratzen diren motako kolokazioak euskaraz, bost magnituderen kasuan

Laburpena:

Artikulu honen xedea da testu teknikoetan ageri diren zenbait motata-ko kolokazioak biltzea eta sailkatzeko irizpideak garatzea. Euskarazko corpus zientifiko-teknikoan ugari diren magnitude-izenen kolokazioak dira ikergai, bikoteak identifikatu eta bildu ondoren. Nolanahi den, magnitudeen kopurua eta aniztasun handia kontuan izanik, bost magni-tude berezi aukeratu dira soilik, izaera nagusien ordezkari. Ildo horretan, aukeraturiko magnitudeekin ageri diren aditzak aztertu dira, bereziki kontuan hartuz, alde batetik, magnitude batekin bakarrik ageri diren aditzak eta, beste alde batetik, magnitude guztiekin ageri direnak. Magnitude guztiekin ageri direnen kasuan, aspektu lexikoa (Aktionsart) deritzon kontzeptua erabili da, aditzen izaera sakonago aztertzeko. Azkenik, magnitude horien kolokazio ez-lexikoak ere bildu ditugu, helburu hartuz magnitude bakoitzarekin erabiltzen diren postposizioen izaeraren azterketa egitea.
    
    GAKO-HITZAK: Kolokazio lexikoak · Kolokazio ez-lexikoak · Magnitu-de fisikoak · Corpus zientifiko-teknikoa · Aspektu lexikoa (Aktionsart).

Study of collocations with physical magnitudes in the Basque language, in the specific case of five types of magnitude

    The aim of this research is to gather some types of collocations occurring in technical texts and develop a criteria for classifying them. We have focused on nouns of magnitude found in the Basque scientific-technical corpus identifying pairs. However, given the quantity and diversity of the magnitudes, we have selected five specific magnitudes for our analysis. We have studied the verbs occurring with each magnitude, the verbs that appear only with one specific magnitude and the common verbs that appear with all those magnitudes. In this case, we have used the aspectual concept of lexical aspect (Aktionsart) to examine in greater depth the nature of those common verbs. Finally, we have also payed attention to non-lexical collocations, in order to evaluate ways in which the magnitudes select the appropriate postposition with each verb.

    KEY WORDS: Lexical collocations · Non-lexical collocations · Physical magnitudes · Basque · Scientific-technical corpus · Aktionsart.