Uztaro 82 (2012)

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen hedapena eta irudikapena egunkarietan

Laburpena:

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea Euskal Autonomia Erkidegoan 2005ean eta Espainiako estatuan 2007an onartu zen. Ikerlan honetan, lege horren aurkezpena aztertzen da egunkarietako iritzi-sailean. Helburu nagusia da legearen agerpena eta tratamendua ezagutzea, horretan egunkarien ideologiak eta hedapen-eremuak duten eragina aztertuz. Emaitzek adierazi dutenez, aldagai horien araberako ezberdintasunak frogatu dira legeari buruz argitaratutako iritzi-artikuluetan, bai kopuruan, bai egindako ebaluazioan, baita aurkezteko erabilitako markoetan ere (Semetko eta Valkenburg, 2000). Azkenik, komunikabideek duten rolaren inplikazio teoriko eta aplikatuak eztabaidatzen dira.
    
    GAKO-HITZAK: Komunikabideak · Genero-berdintasuna · Legea · Framing.

Newspaper coverage and representation of the law of equality among men and women

    The law of equality between men and women was dictated in the Basque Autonomous Community in 2005 and the Spanish state in 2007. This paper analyzes the reporting of the law in the opinion section of several newspapers. The aim of the study was to understand the presence and the treatment of this law by analyzing the influence that newspapers and their coverage had on it. Results confirmed the effect of newspapers’ ideology and coverage in the quantity, evaluation and frame use (Semetko and Valkenbug 2000) in the articles. Finally theoretical and applied implications of the role of the media in creating the discourse are discussed.

    KEY WORDS: Mass media · Gender-equality · Law · Framing.