Uztaro 81 (2012)

Idazleen hierarkizazioa euskal sisteman: idazleen ikuspegia eta irakaskuntzaren mikrosistema

Egilea(k):
Idurre Alonso Amezua
DOI:
10.26876/uztaro.81.2012.3
Jakintza-arloa:
Literatura
Orrialdeak:
41-59
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

    Artikulu honek euskal literaturaren sistema du aztergai. Bertan aztertzen da, batetik, literaturaren erdiguneak eta periferiak nola eratzen diren eta zein izaera duten, eta bestetik, zer-nolako isla duen eskoletan hierarkizazio horrek. Horretarako, delphy erako galdeketak egin zaizkie hogeita hamalau euskal idazle eta kritikariri, ezagutzeko zein den beren ikuspegia sistemaren inguruan, eta galdeketa horren emaitzak eskaintzen dira hemen. Ondoren, Hego Euskal Herriko hogeita bat ikastetxetan jasotako elkarrizketen eta inkesten datuak aztertzen dira; horietan hemeretzi irakaslek eta zortziehundik gora ikaslek hartu dute parte.
    
GAKO-HITZAK: Euskal literatura · Sistema · Hierarkizazioa · Irakaskuntza.

WritersÂ’ hierarchy in the Basque literature system: writersÂ’ view and the teaching microsystem

    This article sets out to analyze the Basque literature system examining how the centre and peripherals of literature are organized and what their nature is. It goes on to discuss how this hierarchy is reflected in teaching.  A delphy questionnaire was conducted on thirty four Basque writers and critics to find out their views on the system and results are presented. Furthermore, interviews and questionnaires were carried out nineteen teachers and more than eight hundred students from twenty one schools in the Southern part of the Basque Country.

KEY WORDS: Basque literature · System · Hierarchy · Teaching.