Uztaro 81 (2012)

Haur-depresioa Lehen Hezkuntzako etapan: zertan datzan eta irakasleek zer egin dezaketen

Laburpena:

Haurtzaroko depresioa ahalik eta lasterren detektatzea komeni da, bestela, larriagotu eta iraunkor bilakatu daiteke. Depresioaren nahasteak haurren garapen osasuntsuari ekar diezaiokeen arriskuaz jabeturik, bi helburu nagusi dituen artikulua idatzi dugu: batetik, Lehen Hezkuntzako irakasleei depresioari buruzko informazio eguneratua eskaintzea, eta, bestetik, depresio-sintomei aurre egiteko edota horien agerpena ahal den neurrian gutxitzeko Lehen Hezkuntzako irakasleentzat proposamenak egitea. Artikuluan zehar depresioaren ezaugarriak eta maiztasuna, depresio motak, depresioaren diagnostiko diferentziala, zergatiak, haren esku-hartzeari buruzko informazioa eta depresio-sintomei aurre egiteko gomendioak topa daitezke. Ondorio gisa zera esan daiteke, depresioaren gaiari eskolatik heldu nahi bazaio, interesgarria litzatekeela irakasleek psikologia positiboaren ezagutzan sakontzea.       

GAKO-HITZAK: Depresioa · Haur-depresioa · Lehen Hezkuntza · Irakasleak.

Childhood depression in the primary education stage: what it consists of and what teachers can do

    Childhood depression needs to be spotted as quickly as possible, otherwise it may become more serious and permanent. In view of the risks that depressive disorder poses for the healthy development of children, we have produced a paper that has two main aims: firstly, to offer primary education teachers up-to-date information on depression, and secondly, to put forward proposals to enable primary education teachers to deal with the symptoms of depression or, as far as possible, to reduce the emergence of them. The paper covers the characteristics and frequency of depression, types of depression, differential diagnosis of depression, causes, information on intervention in it, and recommendations for dealing with the symptoms of depression. By way of conclusion, it is pointed out that if one is keen to address the subject of depression from the school perspective, it would be of interest if teachers were to develop their knowledge of positive psychology further.KEY WORDS: Depression · Childhood depression · Primary education · Teachers.