Uztaro 80 (2012)

Hondakinen kudeaketa: autonomia-erkidegoen arteko ezberdintasunak

Laburpena:

Administrazio publikoak gero eta kezkatuago daude baliabide kopuru handiak xahutzeak sortzen dituen diru-galerak direla-eta. Bestalde, autonomia-erkidegoek, sortzen diren hondakinen inguruan, enpresei ezartzen dizkieten exijentziak ez dira berdinak izaten. Azterlan honek  agerian jarri du autonomia-erkidego bakoitzean enpresa batek dituen lantokien eta kokapenaren arabera, hondakinak kudeatzeko tramite ezberdinak bete behar dituela. Berton, autonomia-erkidegoek hondakin gutxi sortzen dituzten ekoizleei ezartzen dizkieten exijentzien erkaketa azaltzen da (urtero 10 tona baino gutxiago ekoizten dituztenak, alegia). Horretarako, autonomia-erkidego bakoitzeko hondakinen kudeaketari dagokion araudia aztertu da eta ondorio honetara iritsi gara: Euskadik arlo honetan beste erkidego batzuek baino exijentzia-maila altuagoa du.        

GAKO-HITZAK: Hondakinak · Araudia · Kudeaketa · Autonomia-erkidegoak.


Meanings, index-signs and performativity on a christmas ritual
    Regional Governments (R.G.) in Spain are increasingly concerned about waste management models because of the amount of wasted resources and economic losses that companies generate. However, this study finds that companies with workplaces located in different regions are faced with different procedures with regard to waste management. This article compares the requirements of the R.G.to small waste producers (those that generate an annual amount of waste of less than 10 tonnes). The regulations on the matter were examined, concluding that the Basque Country is one of the most demanding R.G. in terms of waste management policies.

    KEY WORDS: Waste · Law · Management · Regional Governments.