Uztaro 80 (2012)

Hizkuntza-aldakortasuna Goizuetako euskaran

Egilea(k):
Oihana Lujanbio Begiristain
DOI:
10.26876/uztaro.80.2012.4
Jakintza-arloa:
Hizkuntzalaritza
Orrialdeak:
77-97
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Nafarroako herri euskaldun batean gaur egun erabiltzen den hizkera aztertu du ikerketa honek, lupa aldaketan paratuta. Goizueta aztertu dugu, nafarreraren eta erdialdeko euskararen arteko zubi-hizkera dena.
    Trantsizio-hizkerak aztertzea interesgarria da hizkuntza-aldakortasuna ikertzeko. Gainera, gure kasuan, azken hamarkadetan euskara batua hedatzeak egoera soziolinguistiko berriak sortu ditu eta Euskal Herrian arlo hori gutxi landu da. Euskara batuaren gizarteratze-prozesua ezagutu duten bi belaunaldiren hizkuntza-hautuak aztertu dugu: eskolatzea erdaraz egin dutenena eta eskolan euskara batua jaso dutenena. 19 parte-hartzaileak bi aldiz elkarrizketatu dira, Goizuetako hiztun batek eta erdialdeko euskalkiaren hiztun batek. Adin-taldeak eta elkarrizketatzaileak, biek eragin dute hizkuntza-hautuan: parte-hartzaileek herriko aldaera gehiago erabili dituzte Goizuetako elkarrizketatzailearekin eta adinekoek herriko aldaera gehiago erabili dituzte gazteek baino. Oro har, bertako aldaeren erabilera altua izan da eta bertako hizkerari atxikimendu handia erakutsi zaio.

    GAKO-HITZAK: Hizkuntza-aldakortasuna · Soziolinguistika · Gizarte-aldagaiak · Hizkuntza-aldagaiak.

Language variation in Goizueta Basque

    This research is concerned with linguistic change in progress in Goizueta, a Basque-speaking Navarrese village. Goizueta is a transitional area between two major Basque dialects, High Navarrese and Central or Gipuzkoan.
    In the investigation of language variation, transitional dialects are particularly interesting. In addition, in our case, the diffusion of Standard Basque in the last few deca-des has created new sociolinguistic complexities. This topic, however, has so far received little attention in the Basque Country. We report on linguistic choices by two generations of speakers, who received schooling before and after Standard Basque was introduced in the school system. Each of our 19 participants was interviewed twice, by a speaker of Goizueta Basque and by a speaker of the Gipuzkoan dialect. Both age group and the identity of the interviewer affected linguistic choices significantly: participants used more local variants when the interviewer was also from Goizueta and older speakers used more local variants than younger speakers. Overall, the use of local variants was very high, indicating considerable loyalty to the local dialect.

    KEY WORDS: Language variation · Sociolinguistics · Social variables · Linguistic variables.