Uztaro 79 (2011)

MacArthur-Bates Communicatives Development Inventories tresnaren bertsio laburren egokitzapena euskarara

Laburpena:

Lan honetan MacArthur-Bates Communicatives Development Inventories tresnaren bertsio laburren euskararako egokitzapenaren emaitzak biltzen dira. Tresna honek maila bi ditu: lehena, 8 eta 15 hilabete bitarteko seme-alabak dituzten gurasoei dago zuzendua; bigarrena, 16 eta 30 hilabete bitarteko haurrentzat dago sortua. Tresna osatzeko baliagarritzat jotako 1.394 haurren datuak erabili dira. Lan honetan adinaren araberako eskala bakoitzean bildutako emaitzak eta puntuazio normatiboak aurkezten dira.  Erdietsitako emaitzek tresnaren fidagarritasuna eta baliozkotasuna bermatzen dute.
    
    GAKO-HITZAK: Komunikazio Garapena Neurtzeko Zerrenda (Mac-Arthur-Bates Inventories) · Komunikazio-garapena · Hizkuntza-garapena · Baliozkotasuna · Fidagarritasuna.

Short-form versions of the MacArthur-Bates Communicative Development Inventories in basque language

    This paper presents the results of the short-form Basque versions of the MacArthur-Bates Communicative Development Inventories. This instrument consists of two levels: the first one is designed for children between 8 and 15 months; the second level covers the range of 16-30 months. To calculate the normative score data from 1394 infants and toddlers were used. This article shows the main findings and normative scores for each scale by age.  The results obtained provide reliability and concurrent validity to the instrument.

    KEY WORDS: MacArthur-Bates Inventories · Communicative development · Basque-language · Validity · Reliability.