Uztaro 79 (2011)

Bokatiboa eta gaitasun prosodikoa: lehen urratsak

Laburpena:

Lan honetan euskaraz bokatiboen erabileraren gaineko lehen azterketa aurkezten dugu. Bokatiboa oso gutxi ikertu den fenomeno linguistikoa da, eta oso idiosinkratikoa nahiz konplexua izan daiteke. Horregatik, lan honen hasieran, alde batetik, bokatiboen erabilera kokatzen dugun gaitasun prosodikoaren gaineko sarrera aurkezten dugu; beste alde batetik, bokatiboen izaera bera eztabaidatzen dugu. Bokatiboak prosodikoki eta sintaktikoki independentetzat jo izan dira eta eskuarki onartzen da independentzia prosodikoa euren independentzia sintaktikoaren ondorioa dela. Lanaren amaieran aurkezten diren emaitzak 12 hiztunen datuen azterketa fonologikoa eta fonetikoa eginda lortu dira.

    GAKO-HITZAK: Bokatiboa · Gaitasun prosodikoa · Prosodia.

Meanings, index-signs and performativity on a christmas ritual

    This paper presents a preliminary analysis of the use of the vocative in Basque. The vocative is an unexplored linguistic phenomenon that can be highly idiosyncratic and complex. Therefore, in the first part of this paper we present, on the one hand, a theoretical introduction to the prosodic competence where we frame the use of vocative and, on the other hand, we discuss its nature. Vocatives have been described as being syntactically and prosodically independent. It is commonly assumed that their prosodic independence comes from their syntactic independence. The results given at the end of the paper are based on phonological and phonetic analysis of data obtained from 12 speakers.

    KEY WORDS: Vocative · Prosodic competence · Prosody.