Uztaro 78 (2011)

Leintz bailarako nerabeak eta ikus-entzunezko edukien kontsumoa, digitalizazioaren garaian

Laburpena:

Ikerketa honetan aztertu da zelakoa den Leintz bailarako nerabeen (12-16 urte) ikus-entzunezko kontsumoa. Aztertu da, batetik, gaztetxoek zelan kontsumitzen dituzten ikus-entzunezkoak; horrekin batera, ezagutu nahi izan dira beren motibazioak ikus-entzunezkoak kontsumitzeko; amaitzeko, ikertu da euskarazko edukiek zein toki betetzen duten haien kontsumoan. Ohiko telebistaz haratago, Interneteko eta telefono mugikorretako ikus-entzunezkoak ere hartu dira kontuan. Ikerketa burutzeko, Arizmendi ikastolako 207 neraberen kontsumoa aztertu da, metodo kuantitatibo eta kualitatiboak baliatuta. Azterketa honek, nerabeen ikus-entzunezko kontsumoari buruzko informazioa eskaintzeaz gain, ikerketa-metodologia bat proposatzen du gaian sakondu gura duten etorkizuneko ikerketentzat.

    GAKO-HITZAK: Nerabeak · Ikus-entzunezko kontsumoa · Digitalizazioa · Leintz bailara.

Teenager audiovisual consumption through Debagoiena in the era of digital convergence

    The object of this research is to analyze audiovisual consumption of adolescents (12-16 years old) of the Leintz valley.  For a full understanding of this consumption, the following three questions have been examined: how adolescents consume audiovisual content? What motivates this consumption? Which part of the content consumed is in Bas-que?  Audiovisual content from the Internet and mobile phones have also been elements considered in this study.  Research has been conducted with 207 students from Secondary School, in the Arizmendi School. Both quantitative and qualitative methods have been used to obtain information about the audiovisual consumption of these students. The study proposes, as well, a research method for future studies that wish to further examine this topic.

    KEY WORDS: Adolescents · Audiovisual consumption · Digitization · Leintz Valley.