Uztaro 78 (2011)

Euskarazko telesailen produkzioaren uzta eta mugen zertzelada XXI. mendean: Goenkale saioaren kasu-azterketa

Laburpena:

    Euskarazko telebistako fikzio seriatuaren produkzioak ezaugarri zehatz batzuk ditu eta baldintza objektibo batzuei egin behar die aurre. Ezaugarri eta baldintza horiek zeintzuk diren identifikatzea da artikulu honetan azaltzen den ikerketaren jomuga. Horretarako, ikerlanak bi norabide izan ditu: batetik, 2000-2009 hamarkadako telebistako euskarazko fikzio seriatuaren produkzioa baldintzatzen eta mugatzen duten elementu nagusiak identifikatu dira; bestetik, identifikatutako muga horien barruan, Goenkale saioa zelan ekoizten den aztertu da.
    
    GAKO-HITZAK: Euskal Telebista · Fikzio seriatua · Produkzioa · Goenkale.

The production of television drama series in Basque in the 21st Century: outcomes and limits. The case of Goenkale

    The production of television series in Basque has specific characteristics and objective limits that are unavoidable when developing any television drama project. This article summarizes the research done to identify  the aforementioned characteristics and limits. The research  was performed in  two steps: firstly, we identified the key elements that  shaped and limited the production of series in Basque in the decade 2000-2009; and secondly, we studied the production of the soap opera Goenkale to unravel  the intricacies of its production within the limits identified. 

    KEY WORDS: Basque Television · Television drama · Production · Goenkale.