Uztaro 77 (2011)

Euskararen eginkizun eta leku sozialak: enpresa-izenen kasua

Laburpena:

    Euskarak eta euskal identitateak eginkizun sinboliko argia dute. Aspalditik baliatu da euskara enpresen edota marken alderdi adierazkorra bizitu guran; oso arruntak dira ele bitan emandakoak: «limpiezas garbi» eta halakoak. Alderdi erretorikoa euskaraz eta alderdi instrumental edo informatibo hutsa erdaraz datoz horrelakoetan. Izen horiek ikertu ditugu eta izen horien bidez, euskal identitatea eta euskararen funtzio adierazkor hori aztertu.
    
    GAKO-HITZAK: Enpresa-izenak · Euskara · Subordinazio soziala.


The social function and place of basque language: the case of trademarks
    
    The basque language and identity have a clear symbolic role. The basque language has been used to enhance and highlight the expressive function of trademarks; there are common examples of those: “limpiezas garbi” and other similar. In these cases the rhetorical side comes in basque and the information side comes in Spanish or French. We have researched these names and through them, we have examined the basque identity and the expressive function that the basque language serves.

    KEY WORDS: Trademarks · Brands · Naming practices · Basque language · Social subordination.