Uztaro 72 (2010)

Tolosako eta Ataungo hizkerak: hizkuntz bariazioa eta konbergentzia-joerak

Egilea(k):
Borja Ariztimuño Lopez
DOI:
10.26876/uztaro.72.2010.4
Jakintza-arloa:
Hizkuntzalaritza
Orrialdeak:
79-96
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Artikulu honetan Tolosako eta Ataungo hizkeretan gertatzen ari den hizkuntz bariazioaz eta konbergentziaz arituko gara. Herri bakoitzetik heldu eta gazte banaren mintzoa aztertuz belaunaldi batetik bestera euskara nola eta zenbat aldatu den neurtuko dugu (maileguengatik, hizkera estandarraren eraginagatik edota kulturizazio zein deskulturizazioagatik). Halaber, hizkeren arteko konbergentziarik ba ote den ikusiko dugu. Horretarako, hizkuntzaren hainbat arlo aztertuko ditugu (lexikoa, izen-morfologia, aditz-morfologia, sintaxia eta fonologia) galdesorta itxi baten bidez lortutako datuak erabiliz. Lan hau Gotzon Aurrekoetxeak euskararen aldaketa soziolinguistikoaz abiaturiko azterketaren jarraipena da.

    GAKO-HITZAK: Euskara · Dialektoak · Konbergentzia · Bariazio soziolinguistikoa.


    Through this article we analyse the linguistic variation and convergence of two different speeches of the same language that are located in the southern half of Gipuzkoa: those from Tolosa and Ataun. We will compare the linguistic variation that each speech has suffered in each of the localities in mature and young generations, according to loanwords, the influence of the standard language or the acculturation phenomene. In addition, we will look over the possible convergence between both dialects. In this way we will research accurately on several areas of the language: lexicon, noun morphology, verb morphology, syntax and phonology. This paper is a new contribution to the study of the sociolinguistic changes in Basque language, in which Gotzon Aurrekoetxea took the first steps.

    KEY WORDS: Basque · Dialects · Levelling · Sociolinguistic variation.