Uztaro 70 (2009)

Komunikazio emozionala: hersturari aurre egiteko komunikatzaileentzako trebakuntza-programa baten efektuak

Laburpena:

Ikerlanaren nahia, fluxu kontzeptua abiapuntu hartuta, hizlarien eraginkortasuna bermatuko duen trebakuntza-programa bat eratzea da. Horretarako, lokuzioan ageri den herstura gutxitzeko teknikak erabili dira, hala nola abilezia komunikatibo propioen garapena eta biofeedback-a erabiliz norberarenganako konfiantzaren handitzea. Ikerketaren xedea hauxe da: gaitasun komunikatiboak lantzeko berrikuntza-esperientzia bat eta parte-hartzaileen eguneroko bizitzako beste egoera batzuetarako lagungarri izan ahal diren teknikak aztertzea.
    
    GAKO-HITZAK: Komunikazio emozionala · Herstura · Komunikazio-heziketa · Fluxuaren teoria.

    We propose an educational model for broadcasters which, organised around the concept of flow, includes training in communicative skills and in techniques for coping with anxiety while broadcasting, as well as practice involving different levels of difficulty, and feedback and positive reinforcement to increase self-efficacy. The program seeks to improve communicative abilities, provide a motivating experience, and influence other spheres of the participants’ life.

    KEY WORDS: Emotional communication · Anxiety · Communication education · Flow theory.