Uztaro 70 (2009)

Immigrazioa eta gutxiengo kulturalak: etorkinen irudikapenak eta gizarte eta komunitatearen partaidetzarako hausnarketak

Laburpena:

Ondorengo lanak immigrazioaren eta gutxiengo kulturalen irudikapen-dinamiken ikasketetan aurreratzea du helburu, talde kultural ezberdinez osaturik dagoen lagin batean oinarrituta (Magreb, Latinoamerika eta Ekialdeko Europa). Hitzen asoziazio librearen bitartez, Euskal Autonomia Erkidegora immigratu duten pertsonek beren talde kulturalari buruz zein beste gutxiengo kulturalei buruz dituzten irudikapenak aztertzen dira. Lortutako emaitzen artean, latinoamerikarrei dagozkien adostasun orokorrek beren jatorriari, izaera latinoari eta ezaugarri positiboei erreferentzia egiten diete; Magrebeko taldeen ezjakintasuna eta anbibalentzia azpimarratu egiten da; eta Ekialdeko Europakoan, berriz ere ezjakintasuna, baina oraingoan gertutasun-pertzepzioari eta jende onaren irudiari lotuta. Populazio immigrantearen profil psikosozialen sistematizazioa egiteak ahalbidetuko digu talde kultural ezberdinetan eta errealitate psikosozial eta komunitarioarekin kontrastean dauden irudikapenen sustraiak ezagutzea.

    GAKO-HITZAK: Immigrazioa · Gutxiengo kulturalak · Irudikapenak · Errealitate sozial-komunitarioa.

    The aim of this research is to advance in the study of identities and representa-tional dynamics of immigration and cultural minorities, using a sample composed by diffe-rent cultural groups (Maghreb, Latin-America and East Europe). Using the free association of words technique, the perception that immigrants in the Basque Country have about their cultural group and other minorities is analysed. As a result it can be said that Latin-American people have a perception linked with the origin place, latin character and positive qualities; of the people from Maghreb, it is emphasizes the ignorance and ambivalent representations; and of the people coming from the countries of the East, also ignorance, and the perception of proximity and good people. Also, the systematization of their psy-chosocial profiles would allow knowing the position of each representation in the different cultural groups and their differences with the social and communitarian trajectories from this population.

    KEY WORDS: Immigration · Cultural minorities · Representations · Social-community field.