Uztaro 69 (2009)

Mugimenduzko ekintzak ingelesez eta euskaraz, Sarrionandiaren itzulpen baten azterketatik abiatuta

Egilea(k):
Aiora Jaka Irizar
Jakintza-arloa:
Hizkuntzalaritza
Orrialdeak:
53-76
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Lan honetan S. T. Coleridge-ren The Rime of the Ancient Mariner ingelesezko poeman eta Joseba Sarrionandiaren euskarazko itzulpenean agertzen diren mugimenduzko ekintzak aztertu dira, bi hizkuntza horien lexikalizazio-ereduak alderatzeko. Talmy-k (1991, 2000) eta Slobin-ek (1991, 1996a, 1996b, 2000, 2004, 2005) proposatutako banaketari jarraituz, euskara aditz-hizkuntza dela frogatu da, baina Bideari buruzko informazioari dagokionez, satelite-hizkuntzek bezala jokatzen duela (Ibarretxe-Antuñano, 2004a). Tipologikoki desberdinak diren bi hizkuntza horien arteko itzulpenean zer gertatzen den aztertu nahian, Coleridge-ren poema ingelesetik (satelitehizkuntza) euskarara (aditz-hizkuntza) itzultzean Sarrionandiak zein estrategia erabili dituen aztertu da.

GAKO-HITZAK: Lexikalizazio-ereduak · Mugimenduzko aditzak · Satelite-hizkuntzak · Aditz-hizkuntzak.

This article analyzes the verbs of motion that appear in S. T. Coleridge’s English poem The Rime of the Ancient Mariner and its Basque translation by Joseba Sarrionandia, with a view to compare the lexicalization patterns of those two languages. Following the classification proposed by Talmy (1991, 2000) and Slobin (1991, 1996a, 1996b, 2000, 2004, 2005), it has been proved that Basque is a verb framed language, although it is closer to satelliteframed languages as far as information about Path is concerned (Ibarretxe-Antuñano 2004a). In order to see what happens in the translation between those two typologically different languages, we analyzed the strategies used by Sarrionandia when translating Coleridge’s poem from English (satellite framed) into Basque (verb framed).

KEY WORDS: Lexicalization patterns · Verbs of motion · Satellite framed languages · Verb framed languages.