Uztaro 67 (2008)

Jatorri desberdineko emakumeen migrazio-egitasmoa eta ongizatea. Genero-ikuspuntutik egindako ekarpenak

Laburpena:

    Azterlan honetan Euskal Herrian bizi diren jatorri desberdineko 201 emakume etorkinen egoera psikosoziala aztertuko da. Beren ongizate-maila eta osasun mentala azalduko dira, genero-ikuspuntutik eragiten duten aldagaien arteko harremanak deskribatuz. Elkarrizketatutako emakumeen artean, % 77,1 Latinoamerikakoa da, % 12,4 Magrebekoa eta % 10,4 Ekialdeko Europakoa. Migrazio-prozesuaz eta hona egokitzeko prozesuaz egiten duten balantzea positiboa da eta osasun oneko emakumeak izan ohi diren arren, emigratzeak suposatzen duen aldaketaren gogortasunak emakume etorkinen osasun mentalean eragina du: % 42k sintoma depresiboak ditu, % 45ek somatikoak eta % 57k antsietate-sintomak. Migratze-dolua, jatorrizko herrialdean geratu den familia eta bakardadea, familia egituraren ezaugarriak, gizarte-harremanak, lana eta irregulartasun-egoerarekin lotutako urrakortasuna dira, beste batzuen artean, emakume etorkinen ongizatea eta osasun mentala esplikatzen dituzten arrazoiak.


    This essay is going to analyse the psychosocial situation of 201 immigrant women who come from different countries and actually live in the Basque Country. It will expose their well-being and mental health, describing the relations among the variables that are relevant from a gender point of view.
    Among the interviewed women, 77,1% are Latin American,12,4% from Maghreb and 10,4% from East Europe. The balance of the migratory process and the adaptation process is positive and even if these women healthy the migration experience generates consequences in their mental health: 42% have symptoms of depression, 45% somatic ones and 57% suffers from anxiety. Migration sorrow, the family is still in the original country, the loneliness, the characteristics of the family structure, social relationships, the employment and the vulnerability related to being irregular are among others the main reasons that explain the well-being and the mental health of these immigrant women.