Uztaro 64 (2008)

Garapen-proiektu eta -programetan parte hartzeko eredu eraldatzaileak eztabaidatzeko ildoak

Egilea(k):
Unai Villalba Egiluz
Jakintza-arloa:
Ekonomia
Orrialdeak:
37-49
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Hasteko, parte-hartzearen izaera anbiguoari dagokion kezka bat azaltzen da testuan; izan ere, parte-hartzeak ezarritako botereen eskupeko kooptaziorako zein gizarte-eraldaketarako eta gizarte-jabekuntza edo enpoderamendurako balio dezakeenez, tarteko egoera asko suertatu daitezke. Eredu eraldatzaile bat lortzeko lehenengo pausoa erreferente arauemaile eraldatzaile bat finkatzea litzateke, eta horretarako proposatzen da giza garapen, garapen jasangarri eta enpoderamenduaren teorien hainbat elementutan oinarritzea. Ondoren, testuaren zati handienak izaera hori beteko lukeen parte-hartzearen ezaugarriak identifikatzeari ekingo dio: parte-hartzea bitarteko edo helburu gisa ikustea; botere eta enpoderamenduaren natura eta inplikazioak; parte hartzeko espazioak eta eskalak; autogestio maila; prozesu parte-hartzaileetako eredu erabakitzaileen forma; parte-hartzearen edukiak eta denborak; subjektu parte-hartzaileak; eta azkenik, prozesu horien emaitzak eta eraginkortasun maila.

 

The text first is concerned on the anbiguity of participation, that is, the possibility, on the one side to use it for the cooptation of participants by the established power, and on the other side, for the empowerment and transformative purposes, while there can be a range of middel positions. To reach a transformative participatory pattern the first step is to choose a normative transformative reference. In this case, it is said that some elements of the human development, sustainable development and empowerment theories are useful. Then, the major part of the text is dedicated to identify the caracteristics of this kind of participation: to consider the participation like a mean or an end; considerations about the nature of power and empowerment; spaces and scale for participation; self-management level; the form of decision-taking, the contents and the time in these processes; and finally, who are the subjects of the participation and which are the results and efficiency degree.