Uztaro 59 (2006)

Euskal gizaki autoalternatiboa sozioekonomian (I. atala)

Egilea(k):
Jabier Lertxundi Barañano
Jakintza-arloa:
Ekonomia
Orrialdeak:
9-22
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Artikulu hau gure gizartearentzako autoalternatiba autogestionario bat bilatzeko asmoz hasitako ikerketa-lan luze eta zorrotzaren ondorio da. Bertan alternatiba sozioekonomikoari egiten zaio erreferentzia, kapitalismoak, sozialismoak eta autogestioan oinarritutako esperientziak esparru honetan dituzten ekarpen garrantzitsuenak jasoz; aldi berean autoalternatibaren baitan erabilgarriak diren euskal nortasunaren ezaugarriak identifikatu ditugu.
Zehazki, artikuluan zehar hiru eztabaidetan izandako emaitzak aurkezten dira: Ebaluazioaren teorian, Gizabanakoaren iniziatiban eta Demografian. Arlo bakoitzean ateratako ondorio nagusiak alternatiba sozioekonomikoa garatzeko oinarriak izan dira.

In this article there is gathered part of the exahustive and long investigation realized to look for an autoalternative automanagementy in our society. Concretly it refers to the socioeconomic alternative, gathering the most interesting contributions of the Capitalism, the Socialism and the Automanagement practices.
In the same way there have been identified the characteristics of the Basque identity that more agree with the autoalternative.
During the article there are gathered the conclusions extracted in three topics of debate: Theory of the Evolution, Personal Initiative and Demography. The conclusions realized in every topic of debate have been the sustenance on the one that rests the socioeconomic alternative.