Uztaro 57 (2006)

Publizitate Zuzenbidearen egungo egoera

Egilea(k):
Elena Leiñena Mendizabal, Nerea Irakulis Arregi
Jakintza-arloa:
Zuzenbidea
Orrialdeak:
93-104
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Egungo publizitate-jardueraren marko juridikoa hirutan sailka daiteke: batetik, Europar Batasuneko araudia; bigarrenik, Estatuko legeria, eta hirugarrenik, publizitatearen araudia garatzeko eskuduntza duten autonomia-erkidegoetako legeak. Estatuko Publizitatearen Lege Orokorrak, 1988ko azaroaren 11koak, publizitate ez-zilegia jasotzeaz gain, publizitate ez-zilegi horri aurre egiteko tresna juridikoak ere jasotzen ditu, hau da, publizitate ez-zilegia zuzentzeko eta eteteko akzioak. Era berean, azken urteotan bi legek PLOren hainbat artikulu aldatu egin dituzte; lehenengoak, 39/2002ko Legeak, urriaren 28koak, kontsumitzaile eta erabiltzaileen interes difusoak babesteko zuzeneko akzio kolektiboa ezarri zuen (PLOren 29. art.), eta bigarrenak, genero-biolentziaren aurkako babesa ematen duen 1/2004ko Lege Organikoak, emakumearen irudia gutxiesten duen publizitatearen zehaztapena ekarri zuen. Azkenik, 2005eko Tabakoaren Legeak, maiatzaren 4koak, tabakoaren publizitatea, promozioa eta babesletza debekatu zituen, hedabide eta gizarte-informazio zerbitzu guztietan.

The current Publicity Law implementation scheme can be issued into three levels. Firstly the laws delivered by the European Union, secondly those delivered by the State and finally those passed by the Autonomous governments empowered to do so. Actually, the State’s General Publicity Act passed on the 11th of November of 1988, besides addressing unlawful publicity, it addresses as well the legal tools to reinforce actions to correct and ban unlawful publicity. Also, quite recently, two laws have been passed changing so many sections of the aforementioned Publicity Act. The first one is the 39/2002 Law of October the 28th , which issues a collective legal action to protect some non specific consumers’ interests (see the 29th section of the General Publicity Act). The second, the 1/2004 Orga-nic Law, protects women against gender violence, and focuses on those kinds of publicity which degrade female images. Finally, the 2005 Tobacco Law issued on the 4th of May, which bans the publicity, promotion and protection of all tobacco products in all kind of media.