Uztaro 56 (2006)

Artikulua eta bokal paragogikoa Bermeoko leku-izenen corpusaren azterketatik abiatuta

Egilea(k):
Irune Allika Azpeitia
Jakintza-arloa:
Hizkuntzalaritza
Orrialdeak:
53-84
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Artikulu honetan determinatzailea aztertu da Bermeoko leku-izenak hartuta, batzuekin zalantza izaten delako artikuluarekin erabili behar diren ala ez.
Artikulua ez zen leku-izen guztietan agertzen, eta agertzen zenetan ere (baserri-izenetan, esate baterako), ez zen sistematikoa; artikulu gabeko aldaerek interferentzia egiten zuten. Beraz, artikulua ez zen leku-izen guztie-tara heldu. Gaur egun, artikulu gabeko leku-izenak dira nagusi, eta artikulua generikotasunari lotuta gelditu da.
Kontsonantez bukatutako leku-izenetan artikulu gabeko eta artikuludun aldaerak jaso diren arren, askok badute hirugarren aldaera bat: amaieran –e bokala duena. Hauetariko batzuek ez dute artikuludun aldaerarik. Gaur egun, kontsonantez bukatutako leku-izenetan –e bokala eransteko joera zabalduta dago salbuespenak dituen arren.

In this paper, the author analyses the use of the determinant in place-names in Bermeo because the use of these quite often causes certain doubts. In our corpus the determinant doesn\'t appear in all place-names, and when it appears (as for instance, in farm-names) it doesn\'t do so in a systematic way. The variants without determinant interfere with the variants with determinants. The article or determinant has not arrived to all place-names. The denominations with article are related to generic names. Most of the names finished in consonant take one final –e. This is the most expanded tendency in the collected corpus.