Uztaro 54 (2005)

Munduko hizkuntzen izenak euskaraz

Laburpena:

Lan honek munduko hizkuntza-izenak euskaraz emateko proposamen bat biltzen du. Proposamen hau premiak eragindako lanaren ondorio da. Izan ere, UNESCOren aginduz egindako Munduko hizkuntzei buruzko txostenean (Barreña eta beste, 2003a, 2003b; Amorrortu eta beste, 2004) aipatzen diren hizkuntza-izenen euskal ordainak ematerakoan, gai honen inguruan dagoen hutsuneari aurre egin behar izan zaio, txostenean agertzen diren hizkuntzaizen gehienak ez baititu Euskaltzaindiak arautu. Lan honetan, beraz, txostenean aipatzen diren hizkuntza-izenak euskaraz emateko egin den aukeraren berri emango da, eta hartarako erabilitako irizpide-proposamena aurkeztuko da. Ez dira munduko hizkuntza guztien euskal izenak bideratzen, aipatutako txostenean ageri direnenak baino. Lanak guztira 1.000tik gora euskal izen biltzen ditu.

 

This article proposes a way to name in Basque the languages of the world. The proposal has been done as a consequence of the communicative need: when trying to give Basque names to the language names mentioned in the Review of the World’s Languages that UNESCO asked us to do, we had to come up with names we did not have, since most of the language names mentioned in the review have not been codified yet by the Basque Language Academy. Thus, in this article we explain the decisions taken and the criteria used to name the languages mentioned in the review. We do not propose Basque names for all the languages of the world, but just for the languages mentioned in the review. The list we provide contains more than 1,000 Basque names.