Uztaro 52 (2005)

Kreditu europarrerantz hurbiltzeko eredu estatistikoa. Psikologiako ikasketak aztergai

Egilea(k):
Nekane Balluerka Lasa, Xabier Isasi Balanzategi
Jakintza-arloa:
Psikologia
Orrialdeak:
77-89
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Europar Batasuneko goi-mailako hezkuntza-eremuaren eraketak Europako herrialdeetan lortutako titulazioen baliokidetasuna eta goimailako hezkuntza-sistemen kalitatea eta gardentasuna areagotzea bilatzen du. Helburu horiek lortzeko abiapuntua oraingo kreditu-sistemaren ordez, ECTS (European Credit Transfer System) izeneko kreditu europarra erabiltzean datza. Lan honetan, Psikologia titulazioko ikasketa-plana oinarritzat harturik, egungo antolakuntza akademikotik ECTS kredituetan oinarritutako antolakuntzara hurbiltzeko gidatzat har daitekeen eredu estatistikoa garatzen da. Eredu horrek agerian uzten du europar sistemarekiko egokitzapenak iraultza bat suposatuko duela ikasleen jardueretan, irakasleen dedikazioan eta, oro har, antolakuntza akademikoaren alderdi guztietan.

 


The development of the European Higher Education System finds to increase the equivalence of the degrees obtained in different European countries and the quality and transparency of Higher Education Systems. The startin  point to achieve such goals is to use the so called ECTS (European Credit Transfer System) credit system in place of the present credit system. Taking as a point of reference the degree of Psychology, in this work a statistical model that could be used to approach from the present academic management to a management based on ECTS credits is developed. This model makes it clear that the adjustment to European system will suppose a revolution in the activities of students, the worktime of teachers and, in general, in all the aspects of academic management.