Uztaro 50 (2004)

Praktikak Europako Goi-mailako Hezkuntzaren Espazioaren barnean

Laburpena:

Artikulu honen helburua, enpresa-ikasketen barnean enpresetan egiten diren praktiken ikuspuntutik, gaur egungo unibertsitate-sistemek Europako Goi-mailako Hezkuntzaren Espazioan (EGHE) barneratzean izango lituzketen egokitzapen-aldaketak aztertzea da. Horretarako, era orokor batean, Euskal Herriko Unibertsitatearen irakaskuntza-egitura eta Enpresa Ikasketen Diplomaturako ikasketa-plana azaltzen dira. Jarraian, Europako Goi-mailako Hezkuntzaren Espazioa egituratzeko hasitako ekimenen azalpen labur bat egiten da. Gero, enpresa-ikasketetan praktikek duten garrantzia azpimarratzen da, egungo legedia erreferentzia gisa harturik. Eta amaitzeko, EGHEn barneratzeak enpresetan egiten diren praktiketan izango dituen eraginei buruzko zenbait hausnarketa egiten dira.

With this paper we pretend to analyze the possible consequences of the integration of the present university systems in the European Higher Education Area (EHEA), from the approach of the practices in business studies. First, we describe the present situation of both the University of the Basque Country and the Business Studies University School in San Sebastian. Then, we review the initiatives carried out for the configuration of the EHEA. Afterwards, in the third section, we approach the necessity of the practices in business studies and the current regulation of them. Finally, we reflect on the possible impacts of the EHEA in the practices in enterprises.