Uztaro 50 (2004)

Haur batek adierazitako egonezinaren lekukoek agertutako jokaera prosozialean eragiten duten aldagaiak

Egilea(k):
Eluska Aizpurua Sanz
Jakintza-arloa:
Psikologia
Orrialdeak:
89-102
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Lan honetan jokaera prosozialaren garapenaren alorrean erabiltzen diren hainbat kontzeptu definitzen dira. Gainera hainbat jokaera prosozial aipatzen dira eta horien garapena haurtzaroan zehar nola gertatzen den aztertzen da. Ondoren, jokaera prosozialaren aldagai aurresaleak zein diren esan eta jokaera prosozialarekin daukaten erlazioaren inguruan lortutako emaitza esanguratsuenak aipatzen dira. Azkenik, alor honetan erabiltzen den metodologiak zein arazo aurkezten dituen aztertzen da.

In this article the definition of some concepts used in the study of prosocial behavior is given. Next, different types of prosocial behavior are mentioned and the development of it during childhood is explained. Then, the predicting factors of prosocial behavior and the most important results obtained, regarding the relation between these factors and prosocial behavior, are analyzed. Finally, the problems of the methodology used in the study of prosocial behavior are mentioned.