Uztaro 46 (2003)

Tokian tokiko telebistagintzaren programazioa, ordainsariak eta erronkak