Uztaro 43 (2002)

Terminologia eta itzulpengintza (Itzulpena)

Egilea(k):
Axun Aierbe Mendizabal
Jakintza-arloa:
Hizkuntzalaritza
Orrialdeak:
53-66
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Itzulpengintza-ikastaro batean terminologia aztertzea beharrezkoa da eta baita beste alderdi teoriko batzuk aztertzea ere, hala nola, hizkuntzarteko komunikazioa, baliokidetza-motak, fraseologia, etab.; izan ere, itzulpengintzaren prozesua bera desmitifikatzen eta azaltzen laguntzen du, profesionalek sarri intuizioa erabiliz egiten baitute. Itzultzaileentzako ikastaro batean, terminologiak terminoen eta hitzen artean bereizten lagundu behar du, itzulpen-tekniken barruan bereiz erabiltzen ikasi ahal izateko. Gainera, ikasleak hizkuntzaren izaera konplexuaz sentiberago izateko eta itzultzeko hartu beharreko erabakiak zergatik hartzen dituzten ulertzeko ere balio dezake.

 

The study of terminology is neccesary in a translation course, and so is the study of some other theoretical aspects, such as interlingual communication, equivalence types, phraseology, etc, as it is useful to demythologise and to explain the translation process, in which professionals often work intuitively. In a course for translators, terminology has the aim of making the distinction between terms and words, so that it is learnt how to deal with them separately in terms of translation techniques. Furthermore it can be useful to make students aware of the complexity of language and to understand why they make certain necessary decisions when translating.