Uztaro 39 (2001)

Hizkuntza eta hedabideak: prentsa idatziaren kasua

Egilea(k):
Jose Inazio Basterretxea Polo
Jakintza-arloa:
Komunikazioa eta Kazetaritza
Orrialdeak:
63-74
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Euskal hizkuntza bera eta euskaldungoa ezezagunak eta baztertuak dira gure inguruko eguneroko hedabide idatzi eleanitzetan. Erdal medioek ez diete kontatzen euren bezeroei gizartearen parte txiki bezain garrantzitsua
den euskaldungoaren nondik eta norakoa.

Lan honetan, inguru hurbileko hedabide idatzi eleanitzek zenbat euskara, zelako euskara eta zertarako euskara erabiltzen duten analizatu da. Izan ere, sintomatikoa baita erdal medioetan euskarari ematen zaion txokoa hain txikia eta eskasa izatea. Isla mediatiko elebakar eta kulturbakar hori bakarrik esplika daiteke itsukeria politikoagatik eta tenkamendu sozialaren espiraletik begiratuta; ez, ordea, garapen konbibentzialaren esparrutik edo justizia linguistikoaren eta kulturalaren ikuspuntutik.

 

Basque language and Basque community are unknown and intentionally put in a corner in our everyday written media. Spanish media does not inform to its audience about the details of this little but important part of the society, which is the Basque people.

This article analyses the way written Spanish media use the Basque language, the frequency of the use and what it is used for. It results symptomatic to appreciate how little and poor space Spanish media offers to Basque language. This resultant mediatic island can only be explained from a political blindness and a social isolation spiral; but not from a cohabitation development line, nor linguistic or cultural justice’s point of view.