Uztaro 30 (1999)

Ikasleen estilo kognitiboen, garapen operatorioaren eta prekontzepzioen arteko harremanak, irakaskuntzari begira

Egilea(k):
Mikel Haranburu Oiharbide
Jakintza-arloa:
Psikologia
Orrialdeak:
85-104
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Eskolako diziplinen kontzeptu-sarean eta ikaslearen prozesu psikologikoetan oinarritzen den barne-eraikuntzako prozesu bezala ulertzen dugu ikaskuntza. Ikaskuntzaren edozein arlotan ikasleak maila formala lortzea da irakaskuntzaren helburu nagusietako bat. Ikasleen kopuru handi bat, aktuazioari dagokionez, Maila Formalera ez heltzearen arrazoiak, haien Estilo Kognitiboetan eta Prekontzepzioetan aurkitzen direla hipotetizatu dugu. Hipotesi hori kontrastatu nahirik, ikerketa honetan, alde batetik, gure zenbait ikastolatako haur eta gaztetxoen natur gaiei buruzko prekontzepzioak aztertu ditugu; eta bestetik, Pentsamendu Logikoaren Garapenaren, Eremuarekiko Independentziaren eta eskolako ikaskuntza-gaiei buruzko ikasleen Prekontzepzioen arteko harremanak aztertu ditugu. Horrela egiaztatu ahal izan dugu, harreman estuak daudela Eremuarekiko Independentziaren, Pentsamendu Logikoaren Garapenaren eta natur gaiei buruzko Prekontzepzioen artean.

 

Learning is understood as the process of internal building based on the network of concepts teached at the school and on students’ psychological processes. One of the main educational objectives is the pupil to reach the formal level of the logic thought. We have hypothetized that one of the reasons why so many students do not attain a formal level in the area of performance must be attributed to cognitive styles and to representations of the students themselves. Willing to contrast this hypothesis, our study has looked at two aspects: first, the preconceptions that children and young people have about nature in some of our Basque schools; and secondly, the relationship between the development of logic thought, field independence and students’ preconceptions regarding issues of learning. In this way we have been able to find a direct relationship between field independence, development of logic thought and students’ preconceptions relating to nature.