Uztaro 29 (1999)

Jabekuntza elebiduna eta kode-bereizketa: subjektu eta objektu markak