Uztaro 26 (1998)

Euskararen etorki eta ahaideak: datuen analisia

Egilea(k):
Jose Luis Ormaetxea Lasaga
Jakintza-arloa:
Hizkuntzalaritza
Orrialdeak:
81-108
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

R.L. Trask irakasleak, artikulu honetan, euskararen etorkiez dihardu. Jakina da jende ugari saiatu dela euskarari –Mendebaldeko Europako hizkuntza ez-indoeuropar bakarrari– ahaideak aurkitzen. Trask oso kritikoa da egin diren azterketa gehienekin, sarri euskarari buruz ezer gutxi dakien jendeak egin dituelako, eta gehienetan euskararen historiaurre fonologikoaz dakiguna kontuan hartua izan ez delako. Egin izan diren proposamenetan interes handiena erakarri dutenak aztertzen ditu: europera zaharra, indoeuropera, iberiera, minoera, etruskoa, piktoera, sumeriera, kaukasoar hizkuntzak, akitaniera, afrikar hizkuntzak eta denekaukasoar makrofamilia. Guztietan seriotan hartzeko bakarra akitanierari deritzo, «fruiturik eman duen proposamen bakarra» bere hitzetan. Hortaz, akitaniera euskararen antzinako forma bat dela onartzen du. Baina, bere ustez, euskarak gaur egun beti izan den bezain bakartua jarraitzen du.

 

Professor R. L. Trask is the author of an article about the origins of Basque language. It is well known that many people have tried to find some familiar partner for that the only non indoeuropean language in western Europe, Basque. But Trask is very critical with most of the researches, because they have commonly been made by people that have little knowledge of Basque, and because most of the times they haven´t taken into account what we know about the phonological prehistory of this language. He studies those which, among all proposals made, have deserved a major interest: ancient European, Indo-European, Iberian, Minoan, Etruscan, Pictish, Sumerian, Caucasian languages, Aquitainian, African languages and the Denecaucasian macrofamilia. And the Aquitainian one is the only serious proposal in his opinion, «the only one that has borne any fruit» as he says. There fore he accepts Aquitainian language is a primitive form of the Basque language. But, in his opinion, Basque language nowadays remains as isolated as it has always been.