Uztaro 26 (1998)

Elikadurarekiko jarrerak neska nerabeengan

Egilea(k):
Eneko Sansinenea Mendez, Jose Valencia Garate
Jakintza-arloa:
Psikologia
Orrialdeak:
47-64
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Artikulu honetan neska nerabe arrunten elikaduraren inguruko jarrera eta portaerak ezagutu nahi dira, eta zehaztu noraino diren osasuntsuak. Horretarako, Bizkaia eta Gipuzkoako bi ikastetxetatik ikerketan parte hartu zuten neska nerabeen lagin bati (N=274) elikaduraren detekzio zein prebentziorako EAT40 (Eating Attitudes Test) galde-sorta pasa zitzaien. Gure laginean lortutako batezbestekoak eta beste ikerketa batzuetan lortutakoak konparatu ditugu. EAT40 eta bere bertsio laburtuagoa den EAT26 galde-sorten arteko harreman psikometrikoak aztertu ziren. Ondoren, EAT40aren analisi faktoriala egin genuen, bere baitan bil ditzakeen faktore edo dimentsio nagusiak ezagutzeko. Azkenik, EAT galde-sortaren bilakaera adinaren arabera aztertu dugu. Puntuazio guztien gorakada behatu ahal da 15-16 adin-tartean, tarte honen arriskugarritasuna adieraziz. Hezkuntza zein prebentziorako ondorioak aztertzen dira.

 

Data of 40-item measure of the symptoms in eating disorders (EAT, Eating Attitudes Test) on a sample of adolescent girls (N=274) are reported. Their mean scores are compared with data obtained on samples of other studies. After doing factor analysis of the EAT the extracted dimensions are described. Finally, the development of EAT across ages is described, and it’s found a peak in all dimensions at 15-16 year-old teenagers. Implications of these findings for education and prevention are also discussed.