Uztaro 24 (1998)

Komunikabideak eta taldearteko mintzaira soslaia: Picassoren "Guernica" Bilboko Guggenheim-era ekartzearen inguruko polemika

Laburpena:

Lan honen helburua komunikabideek taldearteko egoeretan erabiltzen duten mintzairaren abstrakzio-maila soslaitua aztertzea da. Picassoren “Guernica” Bilboko Guggenheim-era ekartzeari buruzko polemika landu zen, zortzi egunkariren artikulu eta editorialak aztertuz. Gaiaz informatzen zuten egunkarien mintzaira, Kategoria Linguistikoen Ereduan oinarrituz aztertu zen. Egunkarien ideologia erabilitako mintzairaren abstrakzio mailan islatuko zela espero zen. Hipotesiak adierazitako moduan, egunkari abertzaleagoek mintzaira abstraktuagoa erabili zuten, erabakiaren alderdi sinbolikoak azpimarratuz, egunkari ez-abertzaleek mintzaira konkretuagoa erabili zuten bitartean, modu honetan eztabaidaren arazo teknikoetan oinarrituz. Emaitzak taldearteko mintzaira-soslaiaren ikerketa lerroaren ikuspuntutik eztabaidatzen dira, eta emaitza hauen inplikazioak polemika sortu zen kontestuan oinarrituz azaltzen dira.

 

The aim of this study is to examine the language bias performed by the mass media in intergroup contexts. Journal articles and editorials of eight different newspapers that made reference to the polemic about bringing Picasso’s “Guernica” to Guggenheim in Bilbao were studied. The language used by the journals on this polemic were examined in terms of the Linguistic Category Model. It was expected that the ideology of the journals would be reflected on the abstraction level of the language used. As the hypothesis stated, the most nationalist journals used a more abstract language, noting the simbolic importance of the polemic; but non-nationalist journals used a more concrete language, basing their arguments on the technical problems. Results were discussed refering to the theoretical tradition on the linguistic intergroup bias, and the implications were explained making reference to the context where the polemic came out.