Uztaro 23 (1997)

Froga psikologikoen euskaratzea

Egilea(k):
Pauli Elosua López
Jakintza-arloa:
Psikologia
Orrialdeak:
95-106
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Egun froga psikologikoen erabilpena gizarteko hainbat arlotara hedatua dagoenez, gizarte barneko edota gizarte arteko kultura gune desberdinak test berdinaren balizko jasotzaile bihur daitezke. Ezaugarri zehatzeko populazio edo gune horietan atributu psikologikoen neurketa fidagarria egin nahi bada, ezinbestekoa da bakoitzaren berezitasunak kontuan hartzea. Honek besteak beste esan nahi du, hizkuntza batetik besterako egokitzapenak emaitzen orokortasuna baimendu eta bermatu nahi badu, aztertu edo neurtu nahi den aldagaiarekiko arrotz diren faktoreak baztertu egin behar direla, hala nola, hizkuntza.

Gauzak honela, froga psikologikoen euskaratzeak baliokidetasun metrikoaren azterketa eskatzen du, itzulpen linguistiko zehatzenak ere ez baitu jatorrizko bertsioaren eta xede-bertsioaren baliokidetasuna ziurtatzen. Horretarako, balizko alborapena ikertu behar da, eta hau bestalde, itemen funtzionamendu diferentzialaren detekzioarekin hasten da. Hau, itemaren kurba bereizgarrien (itemaren aurreko erantzun-teoriaren oinarri) aldenketan oinarrituriko hainbat prozedura bidez gauzatu daiteke.

 

The wide diffusion of psychological tests in different social fields makes these test useful and valuables in different cultural spaces, both within a society, and among societies. If we want to make an accurate measurement of psychological atributes in these populations or spaces with concretes characteristics, these characteristics are to be considered. That means that if adaptation process from a language to another looks for generalization of results, any factors which are not wanted to be analised and measured must be abandonned, to say, language.

Thus, adaptation of psychological tests to Basque language involves the study of the metrics equivalence. The mos  rigorous and correct linguistic translation does not guarantee the psicometric equivalence between the original and the Basque version. It is absolutly necessary to analise in depth the meaning of the scores, so that it assures the meanings and inferences equality, and in this way, its validity.