Uztaro 23 (1997)

Egungo euskal antropologiaren polemika zaharra

Egilea(k):
Fito Rodriguez Bornaetxea
Jakintza-arloa:
Antropologia
Orrialdeak:
17-23
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Antropologian ere islatzen diren borroka ideologikoek eremu horretan lan egiteko tankera zein aukera ezberdinen berri ematen dute. Talde zein gizabanakoen artean sortzen diren polemiketan eskola bakoitzaren atzean dagoen Euskal Herriko izaerari buruzko irudia aurki daiteke. Hala eta guztiz ere, etnografiaz zein etnologiaz gain Euskal Historia-Antropologiaren arabera datu-bilketa “emik” (indigenista) geurean egitea lagungarri gerta dakioke euskal kulturari deskolonizazio-egoeratik ateratzeko. Hauxe litzateke, beraz, gure proposamena.

 

Ideological battles which reflect also in Anthropology make us know about different ways and opportunities to work in that field. In polemics arisen among groups or individuals, it does exist an image of the character of the Basque Country behind each school. However, apart from ethnography and ethnologhy, from the Basque History-Anthropology we find that data “emic” collecting, is helpful to take the Basque culture out of descolonialisation situation. And this is, precisely, our proposition.