Uztaro 19 (1996)

Heziketa-praxia, sexu-desberdintasunaren uste-sistemak eta genero-identitatea

Laburpena:

Haurtzaroan pertsona batek izandako opariek bere sexu desberdintasunarekiko uste-sisteman eta genero-identitatean jokatzen duten errolari buruzko ikerketa bat aurkezten dugu artikulu honetan. Ikerketan, \"Azalpen soziala\", \"Balio eskala\", \"Jarrera eskala\" eta \"Bem-en Genero-Identitatea eskala\" kontzeptuak neurtu genituen, BBBko 120 ikasleko lagin bat erabiliz, eta emaitzek argi erakusten digute nola txikitan izandako opari maskulino versus femenino edo neutroek eragina duten gazteek dituzten sexu desberdintasunarekiko uste-sisteman eta genero-identitatean.

 

The present study investigates the effect that toys received during the process of socialization play on the belief systems about sex differences and on gender identity. A sample of 120 subjects of secondary school and measures of social explanations, value differences, attitudes towards sex roles and Bem\'s gender identity inventory were used. Results show that masculin versus feminin and neutral toys received during chilhood havean effect on belief systems about sex differences and on gender identity.