Uztaro 127 (2023)

COVID-19aren eragina euskal musikariengan

Laburpena:

Ikerketa honek COVID-19ak euskal musikariengan izan duen eragina du aztergai. Pandemian zehar ezarritako itxialdi zein bestelako mugek (ordutegiak, edukiera-mugak) kalte handia eragin diete artean eta kulturan aritzen diren langileei, haien artean musikariei. 2021eko maiatza eta ekaina bitartean MUSIKARI elkartearen bazkideei bideratutako inkesta batean pandemiak haien jardueran eta sarreretan izan duen eraginaz galdetu diegu. Aldi berean, sektorearen etorkizunari zein norberaren espektatibei lotutako galderak ere jaso dira inkestan. Jasotako emaitzek begi-bistan uzten dute COVID-19ak euskal musikariengan izan duen eragin negatiboa. Eragin negatibo hori era homogeneoan gertatu da musikari mota ezberdinen artean. Etorkizunari lotutako espektatibei dagokienez, ez dira espero bezain negatiboak. Etorkizuneko espektatibek, zein bizitza-gogobetetzearen mailak, lotura handia erakusten dute musikariaren ezaugarri orokorrekiko.

Gako-hitzak: Musikariak -- Kultur industriak -- COVID-19 -- Inkesta

[Title]

Impact of COVID-19 on Basque musicians

[Abstract]

This research work analyzes the impact of COVID-19 on Basque musicians. Lockdowns and other restrictions during pandemic (schedules, capacity restrains) have hurt workers involved in arts and culture related sectors, musicians among them. During May and July 2021, a survey was conducted among Basque musicians belonging to MUSIAKRI association. This survey contained questions regarding the impact of COVID-19 on their music related activities and income. The survey also contained questions regarding future expectations. The results of the survey show that COVID-19 had a very negative impact in both music related activity and income. Restraints on music activity have deeply hurt musicians´ income. This impact has been homogeneous among different types of musicians. Nevertheless, we found that expectations regarding future and life satisfaction are strongly conditioned by musicians´ general characteristics.

Key words: Musicians -- Culture Industries · COVID-19 · Survey