Uztaro 125 (2023)

Mendekotasuna zahartzaroan: epe luzeko zaintzak noren esku?

Laburpena:

Mendekotasunari eta epe luzeko zainketei lotutako eztabaida eta eraldaketak gailentzen ari dira egungo gizartean. Ondorioz, jendeak hainbat kezka, zailtasun eta kontraesan kudeatu behar izaten ditu egunerokoan. Ikerketa honen helburua da gizartean zahartzaroko mendekotasunari buruzko esanahiak aztertzea, irudikapen sozialen teorian oinarrituta. Hogeita sei elkarrizketa burutu ziren Gipuzkoan zaintzaren esperientzia familiartean bizi izandako pertsonekin, etxez etxeko soldatapeko zaintzaileekin eta zahar-etxeetan artatuak ziren adinekoekin. Emaitzek erakutsi zuten irudikapen sozialak zazpi gairen bitartez artikulatzen zirela, kultura, erakunde eta harremanen dimentsio psikosozialei loturiko tentsio eta ideia kontrajarriak agerian utziz. Eztabaidan irudikapen sozialen izaera dinamiko eta dialogikoa azpimarratzen da, egungo testuinguruan mendekotasunaren eta zaintzaren antolaketak plazaratzen dituen eztabaidak ulertzeko gako batzuk emanez.

Gako-hitzak: Mendekotasuna -- Epe luzeko zaintzak -- Irudikapen sozialak -- Polifasia kognitiboa

[Title]

Dependency in old age: who is responsible for the care provision?

[Abstract]

Dependency and care assistance during old age has become an increasing focus of debate and change in society. Consequently, people must cope with diverse and even contradictory values and ideas about the issue. This study aimed to understand the social representations of dependency based on the dialogical approach of the Social Representations theory. Twenty-six semi-structured interviews were conducted in the Basque Country with relatives, care workers, and older adult care recipients. The thematic analysis results show that social representations are articulated around seven themes, reflecting people’s tensions and contradictions at cultural, organizational, and relational levels. In addition, the polyphasic and dynamic nature of social representations is discussed, addressing current public debates about the meaning of dependency in a changing sociocultural context.

Key words: Dependency -- Long-term care -- Social representations -- Cognitive polyphasia