Uztaro 124 (2023)

Nor da nor Lur Hiztegi Entziklopedikoan? Euskarazko lehenengo entziklopediaren demografia digital alderatua

Laburpena:

1991n argitaratu zen Lur Hiztegi Entziklopedikoaren helburua euskararen diglosiarekin amaitzea zen, euskarazko entziklopedia orokor eta unibertsal bat eskainiz. Entziklopedia batek helburu unibertsala izateak zer esan nahi duen aztertu dugu, eta helburu hori bete duen edo ez ikertu dugu. OpenRefine eta Wikidata erabiliz, Lur Hiztegi Entziklopedikoan agertzen diren biografia guztiak aztertu eta parekatu ditugu. Horrela, demografia digital bat egiteko aukera izan dugu. Unibertsaltasun-helburu hori bete den edo ez jakiteko, beste entziklopedia orokor batzuekin alderatu ditugu biografia horiek. Emaitzak erakusten du euskarazko lan hau, xumeagoa izanda ere, Europako gainontzeko entziklopedien pare zegoela.

Gako-hitzak: Entziklopedia -- Unibertsaltasuna -- Demografia -- Wikidata -- Humanitate digitalak

[Title]

Who is who in the Lur Encyclopedic Dictionary? Comparative digital demography of the first encyclopedia in Basque.

[Abstract]

The objective of the Encyclopedic Dictionary Lur, published in 1991, was to end the Basque diglosssia, offering a general and universal encyclopedia in Basque. We’ve looked at what it means for an encyclopedia to have a universal goal and whether or not it’s met. Using OpenRefine and Wikidata, we have analyzed and paired all the biographies that appear in the Encyclopedic Dictionary Lur. This has allowed us to do a digital demography. To see if this goal of universality has been achieved, we have compared these biographies with other general encyclopedias. The result shows that this work in Basque, although simpler, was similar to the rest of European encyclopedias.

Key words: Encyclopedy -- Universality -- Demography -- Wikidata -- Digital humanities