Uztaro 123 (2022)

Adberbioak euskaraz: hitz mota bakarra ala gehiago?

Egilea(k):
Cecilia Fernández Altonaga
DOI:
10.26876/uztaro.123.2022.5
Jakintza-arloa:
Hizkuntzalaritza
Orrialdeak:
81-107
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Artikulu honetan adberbio deitu zaion gramatika-kategoria edo hitz motari buruzko gogoeta kritiko bat egiten da. Euskarari buruzko ohiko gramatiketan ez da argi definitzen zer hitz sartzen den sail honetan eta zer ezaugarri dituzten adberbioek. Hori argitu nahian, hemen adberbio deitu izan diren euskarazko hitzak itxura morfologikoaren arabera sailkatu eta bakoitzak zer jokabide duen deskribatzen da, multzoen artean dauden antzekotasunak eta desberdintasunak nabarmenduz. Horretarako, arazoa aurkeztu ondoren, beste hizkuntzen zein euskararen gramatiketan adberbioa definitzeko egindako ahaleginak berrikusten dira eta, sailkapen morfologiko batez, azpisail bakoitzaren ezaugarriak deskribatzen dira. Azkenik, deskribapen horretatik erator daitezkeen zenbait ondorio aurkezten dira adberbio kategoriaren zilegitasunaz.

Gako-hitzak: Euskara -- Adberbioak -- Modifikatzaileak -- Morfologi -- Gramatika-kategoriak

[Title]

Adverbs in Basque: are they just one word-class or many?

[Abstract]

The aim of this paper is to offer critical insight into the grammatical category or word-class that is traditionally known as adverb. Common-use grammars of Basque have not been succesful in determining which words belong into this set and what the characteristics of adverbs are. In an attempt to offer some light on this, I have grouped Basque words that are traditionally identified as adverbs in different subsets according to their morphological shape, and I have tried to describe their behaviour, emphasizing the differences and similarities between each subset. To do so, after an introduction of the topic at hand, I review the way grammars of Basque and other languages have dealt with these issues. Next, I try to characterize each of the morphologically different subsets. Finally, the reader is presented with some conclusions this analysis has brought forward about the legitimacy of such a category.

Key words: Basque -- Adverbs -- Modifiers -- Morphology -- Grammatical categories