Uztaro 122 (2022)

Obesitatea eta eskola-jazarpena haurtzaroan eta nerabezaroan: berrikuspen sistematikoa

Laburpena:

Gaur egungo gizartean obesitatea duten haurrak oso estigmatizatuak izaten dira, eta pisu normala duten haur eta nerabeen aldean, bullyingaren biktima izateko aukera gehiago dituzte. Lan honen helburua da Lehen eta Bigarren Hezkuntzako haur eta nerabeengan obesitateak eskola-jazarpenean jokatzen duen papera aztertzen duen literatura zientifikoa berrikustea, baita horrek eragingo lituzkeen ondorioak jakitera ematea ere. Horretarako, bilaketak PubMed, Web of Science, Scopus eta PsycINFO datu-baseetan gauzatu ziren. Mundu-mailan argitaratutako 26 artikulu landu ziren guztira. Emaitzen arabera, obesitatea izatea eskola-jazarpena sufritzeko arrisku-faktorea da, mutila izatearekin batera. Gainera, mutilek jazarpen fisiko gehiago pairatzen zituzten nesken aldean, eta neskek, aldi berean, jazarpen erlazionala sufritu ohi zuten. Horrek dituen ondorio ohikoenen artean, depresioa, antsietatea eta isolamendu soziala aurkitu ziren. Berrikuspen honek agerian uzten du bullyinga sufritzen duten haur eta nerabeenganako kezka. Honenbestez, psikologoek adingabeei errespetuan eta tolerantzian oinarritutako harremanak irakasterako berebiziko erantzukizuna dute.

Gako-hitzak: Berrikuspen sistematikoa -- Haur-obesitatea -- Eskola-jazarpena/bullying

[Title]

Breaking the secret of sexual abuse in the family: analysis of Twitter’s #Me- TooInceste movement

[Abstract]

Obesity and bullying in childhood and adolescence: a systematic review Nowadays, children with obesity are highly stigmatized and more likely to be bullied than peers who have normal weight. This study aimed to review the scientific literature that studies the role of obesity in school bullying in children and adolescents of primary and secondary education and the consequences thereof. For this purpose, PubMed, Web of Science, Scopus, and PsycINFO databases were searched for relevant articles. Twenty-six articles published worldwide were included. Results suggested that obesity is a risk factor for bullying, along with being male. Moreover, boys suffered more physical bullying than girls, while girls suffered relational harassment. The most common consequences of weight-based bullying were depression, anxiety, and social isolation. This review highlights the concern for children and adolescents who suffer from bullying. Thus, psychologists have a special responsibility in teaching relationships based on respect and tolerance to minors.

Key words: Systematic review -- Pediatric obesity -- Weight-based bullying