Uztaro 122 (2022)

Familia barneko sexuabusuen sekretua apurtzen: #MeTooInceste txioaren analisia Iramuteq softwarearen bidez

Laburpena:

Historikoki ezkutatuak eta isilduak izan dira umeen kontrako familia barruko sexu-abusuak. Tabu hori apurtzeko hastapenak sortu dira 2021eko urtarrilean Frantziako Estatuan Twitter plataforman biral egin den #MeTooInceste txioaren bidez. Hori dela eta, ikerketa honen helburu nagusia da hedabide sozialetako eztabaidaren bidez intzestuaren abusua nola landu den ulertzea. Orobat, Iramuteq softwareak ahalbidetzen duen Reinert metodoaren bitartez diskurtsoaren analisi lexikala eta antzekotasun lexikalaren azterketa egiteko 15.496 txio batu dira 2021eko urtarrilaren 14tik 21era. Emaitzek argitzera eman dute intzestu-kasuak plazaratzeak maila indibidual eta kolektiboan duela eragina. Orobat, baieztatu da #MeTooInceste mugimendua baliagarria izan dela biktimek isiltasuna hausteko eta gizarteak arazo ikusezin hori aitortzeko espazio bat sortzeko.

Gako-hitzak: Sexu-abusua -- Haurrak -- Intzestua -- Twitter -- Tabua

[Title]

Breaking the secret of sexual abuse in the family: analysis of Twitter’s #Me- TooInceste movement

[Abstract]

Historically, sexual abuse of children within the family has been hidden and silenced. To break this taboo, the beginnings of the #MeTooInceste tweet went viral on the French Twitter platform in January 2021. Therefore, the main objective of this research is to understand how incest abuse has been addressed through the debate on social media. Likewise, from 14 to 21 January 2021, 15,496 tweets were collected for lexical analysis of the discourse and analysis of lexical similarity using the Reinert method enabled by the Iramuteq software. The results have made it clear that incest affects the individual and collective level. It has also been confirmed that the #MeTooInceste movement has served to break the silence of victims and create a space for society to recognize this invisible problem.

Key words: Sex abuse -- Childre -- Incest -- Twitter -- Taboo