Uztaro 122 (2022)

Erlezaintzako jardueraren ingurumen-utilitateek eta utilitate sozioekonomiko eta soziokulturalek duten garrantzia

Laburpena:

Enpresa gutxik eskaintzen dituzte erleek eta erlezaintzak eskaintzen dituzten beste ondasun eta zerbitzu desberdin; produktu horiek gehienak ukiezinak dira, eta, beraz, balioztatzeko konplexuak. Aniztasun horrek eta kanpo-efektu positiboak sortzen laguntzeak ingurumen-, ekonomia- eta gizarte-interesak bateratzen dituzte eta erlezaintza-jarduera bioekonomiaren ezinbesteko zati bihurtzen dute. Hala ere, bere berezitasuna gorabehera, askotan oharkabean pasatzen da edo ez da behar bezala ezagutzen. Aukerak dibertsifikatu eta sektorean eragile berriak agertzen diren testuinguruan, lan honen helburua da erleen eta erlezainen arteko binomioan oinarrituta sortzen diren utilitateen multzoa —ondasun eta zerbitzuak— miatzea eta identifikatzea, baita haien arteko harremanak aztertzea ere. Amaitzeko, etorkizuneko ikerketa-ildoak proposatuko dira.

Gako-hitzak: Erlezaintza -- Erleak -- Ingurumena -- Ekonomia -- Soziokultura

[Title]

The importance of environmental utilities in the beekeeping activity and the socioeconomic and sociocultural utilities

[Abstract]

Few companies offer such a wide range of goods and services as honey bees and beekeeping, products that are mostly intangible and therefore complex to value. This diversity and its contribution to the generation of positive externalities bring together environmental, economic and social interests that make beekeeping an indispensable part of the bioeconomy. However, despite its uniqueness, it often goes unnoticed or is not sufficiently recognized. In a context of diversification of opportunities and the appearance of new actors in the sector, the objective of this paper is to identify and analyze the set of utilities —goods and services— generated by the honey bee-beekeeper binomial, as well as to analyze the existing relationships between them. Finally, future lines of research will be proposed.

Key words: Beekeeping -- Honey bees -- Environment -- Economy -- Socioculture