Uztaro 121 (2022)

Euskal traol-aktibismo feminista: 2021eko Emakumeen Nazioarteko Egunaren elkarrizketa digitalaren azterketa

Laburpena:

Ikerketa honek 2021eko martxoaren 8an, Emakumeen Nazioarteko Egunean, Twitterren sortutako elkarrizketa digitala aztertzen du. Helburua da euskal feminismoaren online mobilizazioaren deskribapena egitea, euskarazko traolen monitorizazioaren bitartez. martxoaren 4tik 9ra, 4.444 erabiltzaileren 10.569 txiok osatzen dute lagina eta txioak big data teknikak aplikatuz prozesatu dira, Pajek, Gephi eta Orange Data Mining softwareak erabiliz. Hala, ad-hoc diseinatutako prozesu metodologiko zehatza inplementatzen da. Emaitzek agerian utzi dute ikertutako elkarrizketak sare horizontal eta plurala eraikitzen duela, bi ardatz nagusi oinarri hartuta: ezkerreko ideologia eta abertzaletasuna. Halaber, kasu paradigmatikoa da eztabaida publiko digitaletan eragiteko eragileen estrategiek dituzten ondorioak ikusarazteko.

Gako-hitzak: Emakumeen Nazioarteko Eguna -- Twitter -- Sare Sozialen Analisia -- Feminismoak

[Title]

Basque Feminist hashtivism: Analysis of the digital conversation on international women’s day 2021

[Abstract]

This research analyzes the digital conversation that emerged on Twitter, on March 8, 2021, International Women’s Day. The objective is to describe the online mobilization of Basque feminism by monitoring hashtags in Euskara. A sample made up of 10,569 tweets is analyzed, sent by 4,444 users from March 4 to 9, using techniques for Big Data processing. Pajek, Gephi and Orange Data Mining software are used, Likewise, an ad-hoc methodological process is designed and implemented. The results show that the analyzed conversation builds a horizontal and plural network, and that it is formed based on two main axes: left-wing ideology and nationalism. Likewise, it is a paradigmatic case to observe the consequences of the different strategies that those agents who intend to influence the digital public controversy can take.

Key words: International Women’s Day -- Twitter -- Social Network Analysis -- Feminisms