Uztaro 121 (2022)

Dislexiaren detekzioa eta esku-hartzea Lehen Hezkuntzan

Laburpena:

Dislexia da Lehen Hezkuntzan sarrien gertatzen den ikasketaren nahastea, eta haurren eremu akademikoan nahiz pertsonalean dituen inplikazioak saihesteko, komeni da ahalik eta lasterren identifikatu eta tratatzea. Hortaz, artikulu honek bi helburu nagusi izan ditu: alde batetik, dislexia zer den azaltzea, kontestualizatzea eta identifikatzeko irizpideak ematea, informazio gaurkotua erabiliz; bestetik, dislexiaren esku-hartzerako gaur egun erabiltzen diren metodo eta estrategia nagusi eta eraginkorrenen berri ematea, irakasleek kontuan izan beharreko beste aspektu orokor eta garrantzitsu batzuekin batera. Artikuluan zehar bestelako alderdi garrantzitsuak garatzen dira, hala nola dislexia motak eta ezaugarriak, dislexiak sortzen dituen zailtasun espezifikoak eta dislexiak eremu desberdinetan izan ditzakeen ondorioak. Amaitzeko, dislexia modu arrakastatsu batean tratatzeko, azpimarratzen da nahastea osatzen duten dimentsio askotarikoak aintzat hartuz eta eskola-komunitatearen parte diren eragile desberdinak inplikatuz egin behar dela.

Gako-hitzak: Dislexia -- Lehen Hezkuntza -- Esku-hartzea -- Irakurketa

[Title]

Detection and intervention of dyslexia in Primary Education

[Abstract]

Dyslexia is one of the learning disorders that arise most frequently in Primary Education, and to avoid its implications in both children´s academic and personal lives, it is advisable to identify and treat it as soon as possible. Therefore, this article had two main objectives: on the one hand, to explain what dyslexia is, to contextualize it, and to offer identification criteria, using updated information. On the other hand, to put forward the main and most effective methods and strategies currently used for dyslexia intervention, as well as other general and important aspects to be taken into account by teachers. Throughout the article, other relevant points are developed, such as the types of dyslexia and its characteristics, the specific difficulties that dyslexia provokes, and the effects it can have in different areas. Finally, it is emphasized that in order to treat dyslexia in a successful way, it is necessary to take into account the multiple dimensions involved in the disorder and to involve the different agents that are part of the school community.

Key words: Dyslexia -- Primary Education -- Intervention -- Reading