Uztaro 121 (2022)

Disgrafia hobetzeko esku-hartzea idazkailu digitala erabiliz

Laburpena:

Lehen Hezkuntzan ordenagailuan idazten ikasten hasten badira ere, oraindik orain ariketa eta ebaluazio-ataza askotan garrantzitsua da eskuz idaztea. Disgrafia ez da asko nabarmentzen Lehen Hezkuntzako lehen urteetan, baina eskuz idatzitako zereginen konplexutasuna handitzen den heinean, idazkerako arazoak nabarmendu egiten dira.

Artikulu honetan ikasle baten garapeneko disgrafia identifikatzeko prozedura, probak eta esku-hartze pertsonalizatua deskribatu nahi da. Horretarako, idazkailu digitalarekin eta Handspy sistemarekin ebaluatu da idazkolpe-segidak (burstetan) eta pausak kontuan hartuz. 9 urteko haurrari esku-hartzea egitea proposatu zaio letren ulergarritasuna lortzeko eta abiadura edo automatikotasuna lortzeko. Eskuhartzearen ariketa egokienak proposatzeko hizkuntza-corpusa erabili da. Emaitzei dagokienez, 8 hilabete iraun duen esku-hartzearen ondoren lortu diren aurrerapen eta emaitzak aurkezten dira.

Gako-hitzak: Disgrafia -- Idazkailu digitala -- Handspy -- Idazkolpe-segidak -- Pausak

[Title]

An intervention to improve dysgraphia using a smartpen

[Abstract]

An intervention to improve dysgraphia using a smartpen Although students from Elementary School started learning to write on the computer, handwriting still takes many exercises and evaluation tasks. Dysgraphia may not stand out much at the beginning of Elementary School, but as the complexity of handwritten tasks increase, the problem of handwriting becomes noticeable.

This article aims to describe the procedure, tests and personalized intervention to identify developmental dysgraphia in a particular student. We performed some intermediate tests to measure the development of writing using a smartpen and we analysed the bursts with the Handspy program. Improvements in the modelling of the letters, memory access to letters and writing automation exercises have been described showing improvements in handwriting. Language corpora have been employed to design exercises based on frequency data. Finally, we report on the student’s progress of an 8th-month intervention.

Key words: Dysgraphia -- Smartpen -- Handspy -- Burst -- Pauses