Uztaro 120 (2022)

Hezkuntza espetxean: birgizarteratze indibidualaren eredutik ikuspegi eraldatzailera

Egilea(k):
Igor Suberbiola Zumalde
DOI:
10.26876/uztaro.120.2022.2
Jakintza-arloa:
Hezkuntza
Orrialdeak:
27-49
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Lan hau espetxeko irakaskuntza- eta ikaskuntza-ereduei buruz egindako azterketa eta proposamen pedagogiko zabalago baten laburpena da. Ikerketaren erdigunea ikasle presoen soslai eta egoera berezia xehetasunez ezagutzea izan da, hobeki erantzun ahal izateko pertsonen garapen pertsonal eta soziala sustatzeko hezkuntzaren xedeari. Lehenik, espetxe barruko hezkuntzari buruzko ikuspegi teoriko ezberdinak landu ditugu, aztergai izan dugun testuingurua paradigma orokor baten barnean kokatzeko. Ondoren, Mont de Marsango espetxeko zenbait presorekin egindako sakoneko elkarrizketetan oinarrituz, eta hori beste erreferentzia eta datuekin osatuz, espetxeko eskolaren testuingurua zein ikasleen ezaugarri bereizgarriak aztertzeari ekin diogu, hortik eratortzen diren zailtasun, behar eta motibazioak identifikatzeko. Azkenik, ondorio kritiko batzuk finkatu ditugu, zenbait hobekuntza-proposamen egitearekin batera, lanaren helburu behinena kartzeletan indarrean den hezkuntza-eredua eraldatzeko oinarrizko ideiak finkatzea delako.

Gako-hitzak: Hezkuntza espetxean -- Ikasle presoak -- Birgizarteratzea -- Presoen garapen pertsonala

[Title]

Education in prison: from the individual reintegration model to the transformative approach

[Abstract]

This work is a summary of a broader pedagogical analysis and proposal on teaching and learning models in prison. The central focal point of the research has been to know in detail the profile and the particular situation of the inmate students in order to give a better respond to the educational purpose of promoting the personal and social development of people. In the first place, we have worked on different theoretical approaches of the education inside the prison, to place the context that we have analyzed within a general paradigm. Below, based on in-depth interviews with some of the inmates of Mont de Marsan prison, and completing it with other references and data, we have begun to analyze both the context of the prison school and the differential characteristics of the students, to identify the difficulties, needs and motivations derived from it. Finally, we have established some critical conclusions, since, together with the development of some improvement proposals, the main objective of the work is to consolidate the basic ideas to transform the current educational model in prison.

Key words: Prison education -- Inmate students -- Reintegration -- Prisoners’ personal development