Uztaro 16 (1996)

Iturrien erabilera eta tamainak egitura(z) zehaztuaz: Refranes y sentencias eta Hiztegi hirukoitza (XVI. mendeko bizkaierazko errefrauez III

Egilea(k):
Joseba A. Lakarra Andrinua
Jakintza-arloa:
Filologia
Orrialdeak:
21-55
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Refranes y Sentencias-ek Larramendiren Hiztegi Hirukoitza-ren Eraskin-ean izan zuen eragina berrikusten da helburu metodologikoekin, bana-banako iturri azterketaren lagungarri gisa egiturazko azterketa proposatuaz. Larramendik bilduriko eta bildu gabeko hitzen azterketak, iturri izan zuen errefrau bildumaren kuadernotxotan antolaturiko egitura eta tamaina ezagutzen laguntzen du; eta aldiberean datu hauek erabakior bihurtzen dira Larramendiren hitz batzuen jatorria zehazteko.

 

The influence of Refranes y sentencias on the Annex of Trilingual Dictionary, by Larramendi, is revised with a methodological objective, proposing a structural analysis which may be useful in an individual source analysis. The searching of the collected and no collected words by Larramendi, helps to know the structure and the size of the collection of proverbs Larramendi took as source; and, at the same time, this data becomes decisive to specify the origin of some Larramendi’s words.